Loading...

 

T 06-52630166   E ingrid@morrema-mediation.nl   E ingrid@morrema-law.com

 

 

 

 

Passie voor gezondheidszorg

 

Gezondheidszorg is mensenwerk. Ziekte grijpt ernstig in het leven van patiënten, hun familie, vrienden en omgeving in. Dat maakt kwetsbaar.  Dat verdient alle aandacht en zorg. Ik zet mij er graag voor in om daarbij ondersteuning te bieden waar dat nodig is.

 

Gezondheidszorg is dynamisch. In onderzoek en wetenschap vinden voortdurend boeiende ontwikkelingen plaats. Deze komen voort uit een bijzondere gedrevenheid van artsen, onderzoekers en anderen die  continu streven naar verbetering van behandelingsmogelijkheden, van zorgprocessen en van kwaliteit van leven. Deze gedrevenheid inspireert mij.

 

Gezondheidszorg is veelomvattend. Niet alleen op medisch gebied, ook op juridisch gebied. Ik houd ervan om me met vraagstukken op al die verschillende terreinen bezig te houden en deze in mijn expertise en dienstverlening met elkaar te verbinden.

 

 

Law

 

Van 2006 tot 2015 ben ik als advocaat werkzaam geweest op, achtereenvolgens, een groot Amsterdams kantoor, een academisch ziekenhuis en een gespecialiseerd letselschadekantoor. Daarna ben ik mijn eigen praktijk gestart.

 

Door mijn jarenlange ervaring als jurist en advocaat is een stevige juridische basis gelegd. Door mijn brede ervaring heb ik veel feeling met de praktijk. Ik houd van het  analyseren van ingewikkelde kwesties, maar vooral ook van het zoeken naar de in een specifiek geval beste oplossing. Mijn aanpak is betrokken, praktisch en proactief.

 

 

Mediation

 

Ik kreeg steeds meer de indruk dat voor bepaalde medisch-juridische problemen niet op de beste manier de beste oplossingen werden gevonden. Tegelijkertijd maakte ik kennis met de effectiviteit van mediation. Ik besloot daarom in 2012 de beroepsopleiding tot legal mediator te doen bij het Amsterdams ADR-instituut. Daar heb ik me geschoold in onderwerpen als communicatie, conflicthantering, onderhandelen en mediation. Mediation bleek mij op het lijf geschreven. Vooral het beginsel dat partijen onder leiding van een onafhankelijke derde, goed geïnformeerd, zelf hun beslissingen nemen, bleek aan te sluiten bij mijn visie. Het inspireerde mij om in mijn praktijk juridische dienstverlening te combineren met mediation. Dit leidde tot de start van Morrema Mediation & Law.

 

 

Opleiding

 

Jan. 2014     INTOP Mediationtoets (ten behoeve van registratie bij het  MfN; tot

                      jan. 2014 was dit het NMI))

2012             Beroepsopleiding tot Legal Mediator, Amsterdam ADR instituut

2007             Beroepsopleiding Advocatuur, NOVA

2006             Specialisatie-opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren,

                      Grotius Academie

2000             Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, richting privaatrecht

 

 

Maatschappelijke betrokkenheid

 

Ik ben lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Vereniging voor Klachtrecht, de Vereniging Farmacie en Recht en ASTP-Proton.

 

Daarnaast zet ik mij in als vrijwilliger voor de stichting Advocaten voor Advocaten en de stichting Child Surgery Vietnam.

 

 

 

© Morrema Mediation Law

Bezoekadres:

Sint Annastraat 38a

1411 PH Naarden

Postadres:

Sint Annastraat 31

1411 PE Naarden

Telefoon:

06-52630166

Vereniging voor

Gezondheidsrecht