Loading...

 

 

T 06-52630166   E ingrid@morrema-mediation.nl   E ingrid@morrema-law.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is mediation?

 

Mediation is een methode van conflictoplossing waarbij de deelnemers, onder leiding van een mediator, hun conflict of kwestie oplossen.

 

De deelnemers treden met elkaar in overleg en nemen zelf hun beslissingen. Uitgangspunt daarbij is dat gezocht wordt naar wederzijdse belangen. De mediator is onafhankelijk en leidt en structureert het gesprek tussen de deelnemers. De mediator beoogt de deelnemers in staat te stellen op constructieve wijze met elkaar het gesprek te voeren en oplossingen te zoeken.

 

 

Hoe werkt mediation?

 

Ik werk op basis van de mediationovereenkomst, het reglement en de gedragsregels van de MfN (voorheen: NMI). Deze kunt u downloaden via onderstaande links.

 

Na aanmelding door één of beide partijen, zal ik telefonisch contact opnemen met alle deelnemers om de voorwaarden en werkwijze met u te bespreken. Als u besluit om tot mediation over te gaan, nodig ik alle deelnemers schriftelijk uit voor het eerste mediationgesprek.

 

Uiterlijk bij aanvang van het eerste mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst ingevuld en door deelnemers en mediator ondertekend. Vervolgens kan uitgebreid worden geïnventariseerd wat de op te lossen probleempunten zijn. In de loop van de mediation wordt onderzocht welke oplossingen voor de deelnemers mogelijk en acceptabel zijn. Daarvoor zijn soms meerdere gesprekken nodig. Deze kunnen zo nodig ook met de deelnemers afzonderlijk plaatsvinden (caucus).

 

De afspraken die in de mediation worden gemaakt, worden vastgelegd in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst.

 

De gemiddelde duur van mediations varieert naar de aard van de problematiek en komt gemiddeld uit op 2 à 3 gesprekken van ongeveer 3 uur.

 

 

Kenmerken van mediation

 

•  Zelfbeschikking:     de deelnemers nemen zelfstandig hun beslissingen tijdens

het mediationproces en de mediator steunt en stimuleert hen daarin;

•  Vrijwilligheid:          de deelnemers stemmen ermee in dat de mediator hen

begeleidt in het mediationproces en dat deelname kan worden afgebloken als één van de deelnemers de zin van de mediation niet meer ziet zitten;

•  Vertrouwelijkheid:  wat aan de mediationtafel wordt besproken en wat

specifiek ten behoeve van de mediation wordt opgesteld

blijft vertrouwelijk tussen deelnemers en mediator;

•  Toekomstgericht:   in de mediation wordt gewerkt aan constructieve en

duurzame oplossingen voor de toekomst;

•  Maatwerk:                in mediation wordt, aan de hand van de wederzijdse

belangen, gezocht naar de voor de deelnemers meest

geschikte oplossingen, in het tempo en op de wijze die

bij hen past;

•  Neutrale mediator: de mediator is onafhankelijk van partijen en heeft als

taak het mediationproces  te faciliteren en te structureren.

 

 

Resultaat van mediation

 

•  Oplossing op maat (win-win)

•  Snel aan de slag en snelle oplossing mogelijk

•  Tijd en kosten zelf in de hand

•  Herstel van communicatie tussen deelnemers, behoud of herstel van relatie

•  Duurzame oplossing

•  Nakoming van de afspraken zonder problemen

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

© Morrema Mediation Law

Bezoekadres:

Sint Annastraat 38a

1411 PH Naarden

Postadres:

Sint Annastraat 31

1411 PE Naarden

Telefoon:

06-52630166

Vereniging voor

Gezondheidsrecht