Loading...

 

T 06-52630166   E ingrid@morrema-mediation.nl   E ingrid@morrema-law.com

 

 

 

Morrema Law

 

 

Expertise

 

Bij Morrema Law kunt u terecht voor juridisch advies en begeleiding bij samenwerkingen, contracten, procedures, vragen en geschillen. Ik richt me in het bijzonder op de life sciences sector (geneesmiddelen, biotechnologie, medische technologie en cosmetica). Mijn juridische expertise beslaat de volgende terreinen:

 

•  contracten

(o.a. medisch-wetenschappelijk onderzoek, samenwerkingsverbanden, inkoop en levering, algemene voorwaarden)

•  farmaceutisch recht

•  intellectueel eigendomsrecht

•  gezondheidsrecht

•  medisch tuchtrecht

•  aansprakelijkheid

•  governance

(o.a. organisatie, bestuur en toezicht, samenwerking, handhaving van      toezicht)

•  bestuursrecht

 (o.a. subsidies, vergunningen, registraties, Wet openbaarheid van bestuur)

•  personeel en organisatie

(o.a. arbeidsgeschillen, reorganisatie, overgang van onderneming, ambtenarenrecht)

 

 

Flexible inzet

 

De dienstverlening van Morrema Law is flexibel. Als u aangeeft waar u behoefte aan heeft, denk ik graag met u mee om te zoeken naar een passende invulling en oplossing. Dat kan variëren van ad hoc advisering en ondersteuning per geval tot langduriger samenwerking voor een bepaalde periode, zoals op projectbasis, ter vervanging bij ziekte of verlof of ter aanvulling op een vast team in piekperioden. Ook de mate van inzet kan variëren naar intensiviteit. Kortom, alles is denkbaar en mogelijk.

 

 

Toegevoegde waarde

 

Inzet van Morrema Law heeft toegevoegde waarde. Mijn aanpak is betrokken, praktisch en proactief. Ik dring snel door tot de kern van een probleem en door mijn brede kennis van het veld en de medisch-juridische inhoud bied ik een all-round basis voor advies en begeleiding bij gerezen vragen en problemen binnen de gezondheidszorg. Dit alles tegen een gunstig tarief.

 

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust, vrijblijvend, contact met mij op.

 

 

Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Morrema Mediation Law

Bezoekadres:

Sint Annastraat 38a

1411 PH Naarden

Postadres:

Sint Annastraat 31

1411 PE Naarden

Telefoon:

06-52630166

Vereniging voor

Gezondheidsrecht